Radionice u Varaždinskoj županiji

U sklopu provedbe projekta “Drava – Natura 2000″ održano je šest edukativnih radionica za mlade. U Varaždinskoj županiji su održane 3 radionice.

  1. radionica:  Nacionalna ekološka mreža, potencijalna Nature 2000 područja i Regionalni park Drava-Mura (izvoditeljica: Sanja Kopjar, dipl.ing.) u Gradu Varaždinu
  2. radionica:  Bogatstvo i posebnost staništa uz Dravu, u rijeci Dravi, pritocima i   priobalju  (izvoditeljica: Dora Radosavljević, dipl.ing. ) za Općine Petrijanec i Sračinec
  3. radionica:  Autohtona i alohtona šumska vegetacija uz Dravu (izvoditelj: Vlado Malez, dipl.ing.) na prostoru Varaždinske županije uz obalu rijeke

 

Ovaj unos je objavljen u Novosti. Bookmarkirajte stalnu vezu.