Obilježavanje 20. godišnjice Saveza udruga Dravska liga

Dravska liga je davno osnovana – 25. travnja 2001. godine na skupštini u Varaždinu. Osnivači su bile udruge civilnoga društva, njih 9 iz svih županija uz rijeke Muru, Dravu i Dunav u Hrvatskoj.

Ponosni smo što ćemo 25. travnja ove 2021. godine skromno obilježiti 20 godina postojanja ovog, po mnogo čemu jedinstvenog, saveza udruga, koje su u proteklom periodu vrlo uspješno surađivale na raznim projektima, programima, u kampanjama, na raznim događanjima i drugim aktivnostima sa srodnim savezima i mrežama  u Hrvatskoj, Europi i šire, kako bi promovirale i štitile ljepotu i posebnost Drave, njenih pritoka i cijelog porječja.

Neke su udruge s godinama prestale biti članom Dravske lige, a druge su postale naše članice. Povezani smo bili i ostali zajedničkim ciljevima.
O našem radu i svemu što bi vas moglo zanimati možete saznati i na stranicama naših udruga članica.
Obzirom na  COVID-19 i brojna ograničenja vezana uz situaciju u kojoj se svi nalazimo, odgodit ćemo sve aktivnosti koje smo osmislili za ovu nama značajnu obljetnicu.

Dora Radosavljević, predsjednica Dravske lige

Objavljeno u Novosti | Komentari isključeni za Obilježavanje 20. godišnjice Saveza udruga Dravska liga

Okolišne organizacije tuže MZOE zbog iskapanja sedimenta na Dravi

Dravska liga podržava nastojanja WWF Adria, Zelene akcije, Udruge BIOM i Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode koji su podigli upravnu tužbu protiv Ministarstva zaštite okoliša i energetike zbog izdavanja rješenja Hrvatskim vodama za iskapanje 460.000 m3 sedimenta iz Drave bez obveze izrade studije utjecaja na okoliš i utjecaja na ekološku mrežu .

Pročitajte više na : http://www.h-alter.org/vijesti/okolisne-organizacije-tuze-mzoe-zbog-iskapanja-sedimenta-na-dravi

Objavljeno u Novosti | Komentari isključeni za Okolišne organizacije tuže MZOE zbog iskapanja sedimenta na Dravi

Međunarodni dan migracije riba

16. svibnja obilježava se Međunarodni dan migracije riba.
Zbog situacije u kojoj se nalazimo i mi ali i ostale zemlje u Europi i na drugim kontinentima, za sada ga nismo u mogućnosti obilježiti organiziranim aktivnostima (datum obilježavanja se produljuje do 24. listopada), no ipak možemo podsjetiti na to da je za rijeke i za nas hitno potrebna ozbiljna promjena ponašanja i načina života ljudi.

Pogledajte dokumentarni film o migracijama riba na sljedećem linku: https://youtu.be/7tBtz2uv8fI

Više o Međunarodnom danu migracije riba možete saznati na sljedećem linku: https://www.worldfishmigrationday.com/

Objavljeno u Novosti | Komentari isključeni za Međunarodni dan migracije riba