Dravska liga

Savez udruga Dravska liga osnovan je 2001. godine. Sadašnja predsjednica je Dora Radosavljević. Cilj Saveza je zaštita rijeke, porječja i pritoka Drave te valorizacija čitavog područja budućeg rezervata biosfere uz tok rijeka Drave, Mure i Dunava. Udruge okupljene u Savezu rade na promicanju zaštite krajolika, ekosustava, biljnih i životinjskih vrsta, bioraznolikosti, kulturno-povijesnih vrijednosti i općenito na zaštiti rijeke i porječja.

U proteklih 15 godina proveden je niz projekata u svezi zaštite Drave i proglašenja Međunarodnog Rezervata Biofere Mura Drava Dunav, kampanja «Spasimo Dravu-Stop vađenju šljunka iz korita rijeke», (kada je iz Drave izvađeno prvih milijun m3 šljunka), «Trebam vašu pomoć» o maloj čigri (Sterna albifrons), «Močvarna staništa uz Dravu, Plitvicu i Bednju», «Dravska Deklaracija» i dr.

Više o nama možete saznati na našoj web stranici ili nas možete kontaktirati putem e-maila:

O našem radu, projektima i aktivnostima koje provodimo informirati se možete i u udrugama članicama Saveza udruga «Dravska liga»