Okrugli stol u Središču ob Dravi

Na Okruglom stolu koji je održan u Središču ob Dravi u dvorani zgrade njihove  općine o Naturi 2000, provedbi mjera zaštite i aktivnostima koje se na prostoru uz rijeku Dravu provode govorio je župan Opčine Središče ob Dravi. U općini se provode aktivnosti kojima je cilj da se prostor uz Dravu zaštiti i u kategoriji Krajinskog parka, budući da se time u Sloveniji osigurava viši stupanj zaštite od same Nature 2000, a da biološka raznolikost i ljepota krajobraza trebaju takvu vrstu zaštite.

Turizam i prateće gospodarske aktivnosti tek se razvijaju, izrađeni su planovi i program za naredno trogodišnje razdoblje u kojem se predviđa i nastavak prekogranične suradnje i zajednički projekti.

U tijeku su aktivnosti usmjerene na pročišćavanje komunalnih otpadnih voda i investicije u infrastrukturu, koje se sufinanciraju sredstvima EU-prekogranični IPA projekt SL-HR.  «Pijemo istu vodu» na kojem surađuje Opčina Središče ob Dravi s općinom Nedelišće iz Hrvatske. Više o ovom projektu ispričala je Jelka Zidarič-Trstenjak, pravnica, koja i koordinira projektne aktivnosti.

Kako je velik dio obrađivanih poljoprivrednih površina uz rijeku Dravu svakako nije svejedno čime se te površine prihranjuju i tretiraju, budući da je tlo uz rijeku izgrađeno od dravskog aluvijalnog šljunka pa svako zagađenje prolazi u ležište podzemne vode i rijeku. Govorila je i o tome što je to integrirana poljoprivredna proizvodnja u Sloveniji, koje su sve razlike u odnosu na raniji način obrađivanja tla te kako se provodi i nadzire obrada i prihrana u skladu s zahtjevima EU, te koje su posebnosti na prostoru uz Dravu obzirom na zaštitu u kategoriji Natura 2000.

Skupu su nazočili članovi raznih organizacija civilnoga društva koje provode određene aktivnosti na prostoru uz rijeku i to iz DOPS-a, iz Eko družbe  završnih razreda Gimnazije Ormož, Ribičke družine iz Ormoža, iz Lovske zveze Slovenije i Lovske družine Središče, kao i mještani  susjednih naselja Frankovci, Obrež i Grabe (to su naselja uz Dravu u području obuhvata Nature 2000 i budućeg Krajinskog parka Središča ob Dravi).

Boris Kočevar, član DOPS-a koji se već više od 10 godina bavi praćenjem ptica i staništa uz Dravu upoznao je nazočne s biološkom raznolikosti «na področju območja bodočega Krajinskega parka», uočenim problemima u svezi s akumulacijama HE, s protokom vode u koritu rijeke i poplavnim prostorom uz pritoke Drave Pavlovski potok, Libanja, Črnec, Trnava i Zelena. Prisutnim gostima iz Hrvatske podijeljena je njegova brošura s kartom obuhvata budućeg prostora parka.

Nakon izlaganja domaćina predsjednik Dravske lige Ivan Darko Grlica je u prezentaciji izložio kakvi su rezultati njegovog istraživanja u pograničnom prostoru rijeke Drave od Zavrča do Varaždina s posebnim osvrtom na uočene promijene, odnosno daljnje smanjenje broja bregunica, pčelarica i drugih ugroženih ptica na prostoru rijeke.

Vesna Petanjek je prisutne upoznala s započetom edukacijom volontera IPA «City Volunteers» (prekogranična suradnja SL-HR 2011-2013) u Regionalnom Volonterskom Centru u Varaždinu u sklopu koje će se educirati i okolišni volonteri-odnosno osobe koje bi volonterski obavljale posao tzv «Eco-rangera». Oni bi bilježili, fotodokumentirali i prijavljivali svaku devastaciju ili onečišćenje, bespravnu izgradnju i sl. promjene na prostoru uz Dravu.

Osim što su nakon prezentacije u raspravi sudjelovali  prisutni odrasli sudionici okruglog stola u raspravu su se uključili i učenici Gimnazije iz Ormoža, koji su iznijeli svoja zapažanja o kretanju pojedinih zaštićenih ptica i drugih životinja, kao i uočenih šteta koje su počinile odrasle osobe na području koje uz rijeku obuhvaća Natura 2000 u ovom dijelu Slovenije. Uočeni su s tim u svezi i određeni nedostaci u provedbi zaštite u kategoriji Natura 2000 na području Slovenije, te su upozorili goste iz Hrvatske na što ćemo trebati posebno obratiti pažnju.