Edukacijske aktivnosti

U sklopu provedbe projekta “Drava – Natura 2000” održano je šest edukativnih radionica za mlade.

U Varaždinskoj županiji su održane 3 radionice.

  1. radionica:  Nacionalna ekološka mreža, potencijalna Nature 2000 područja i Regionalni park Drava-Mura (izvoditeljica: Sanja Kopjar, dipl.ing.) u Gradu Varaždinu
  2. radionica:  Bogatstvo i posebnost staništa uz Dravu, u rijeci Dravi, pritocima i   priobalju  (izvoditeljica: Dora Radosavljević, dipl.ing. ) za Općine Petrijanec i Sračinec
  3. radionica:  Autohtona i alohtona šumska vegetacija uz Dravu (izvoditelj: Vlado Malez, dipl.ing.) na prostoru Varaždinske županije uz obalu rijeke

U Međimurskoj županiji su održane dvije radionice:

  1. radionica o Naturi 2000 i raznim propisima kojima se kod nas  i EU  ostvaruje zaštita prirode  (ustav, zakoni, pravilnici i etički kodeks) održana je 7.9.2011. (izvoditelj Marijan Novak, dipl.ing.) u dvorani u općini Nedelišće.
  2. radionica je održana 9. 11. 2011. godine  u OŠ Sveti Martin na Muri u Murskom Središću. Prisutnim učenicima i nastavnicima Ana Bajsić iz udruge ZEO Nobilis predstavila je projekt i održala predavanje  s posebnim osvrtom na najveći pritok rijeke Drave Muru.

U Virovitičko-podravskoj županiji održana je radionica u sklopu projekta Drava-Natura 2000 – suradnja GLOBE škola. U petak, 11.11.2011. godine u OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica održana je radionica u sklopu projekta Drava-Natura 2000 kojeg provodi Dravska liga. U radu je sudjelovalo 29 učenika i GLOBE voditelja uključenih u GLOBE program iz tri virovitičke GLOBE škole (OŠ Ivane Brlić-Mažuranić, OŠ Vladimira Nazora i Gimnazije Petra Preradovića). Nakon predavanja o Maloj čigri i sprudovima rijeke Drave te Nacionalnoj ekološkoj mreži i Natura 2000 u Hrvatskoj kojeg je održala mr.sc. Jasna Razlog-Grlica, voditeljica projekta učenici su pod stručnim vodstvom nastavnice likovne kulture Ankice Fijale crtali motive čigre i rijeke Drave na dravskom kamenju.

Osim toga provedene su tri igraonice za djecu uz Dravsku poučnu-turističku stazu

  • Igra «Žabice» provedena je uz stručno vodstvo Božena Goger kineziolog u svibnju 2011.godine.
  • Igra «Tražilica» provedena je u  lipnju 2011 godine. uz stručno vodstvo Matija Ciglar,dipl.ing.
  • Igra «Pričalica» održana je zbog lošeg vremena  u zatvorenom prostoru.

Osim toga organizirane su od 01. do 19. lipnja 2011. godine izložbe dječjih radova u dvorani za konferencije  u hotelu tvrtke Heres d.o.o. («Istra», Kukuljevićeva 4. Varaždin).