Drava-Natura 2000

Projekt «Drava-Natura 2000»  sufinancira Ministarstvo kulture

Izdavač: Savez udruga «Dravska liga»

Voditeljica projekta «Drava-Natura 2000» i autorica brošure  mr.sci. Jasna Razlog-Grlica

Fotografije: Ivan Darko Grlica, Igor Apostolovski, Rajko Radosavljević, Mislav Petanjek

Karta;

Oblikovanje/Design;

Tisak;