Monitoring ptica i staništa u 2014.

Tijekom 2014. godine na starim tokovima rijeke Drave proveden je monitoring ptica i staništa. Monitoring je provođen iz čamca tijekom dnevne vidljivosti apsolutnim prebrojavanjem gnijezdećih parova, fotografiranjem kolonija i bilježenjem njihovih položaja pomoću GPS uređaja. Monitoring je poveden u periodu od ožujka do prosinca.

Zabilježene su i kartirane sve kolonije bregunica i gnjezdilišta vodomara u strmim obalama. Isto tako zabilježeni su i kartirani parovi kulika sjepčića i male prutke na sprudovima.

Zabilježeni su svi položaji na kojima su viđene crne rode i štekavci jer se radi o teritoriju tih ptica. Ostale ptice su prebrojane za svako područje zasebno.

Najvažnija riječna staništa su kartirana (strme obale i sprudovi), a njihove dužine, površine, položaj i broj prikazani su u kartama i tablicama. Također su djelomično (gdje je bilo moguće) kartirane i vodne građevine kako bi se bolje mogli shvatiti dinamički procesi na rijeci.

Ovogodišnji monitoring nije reprezentativan zbog ekstremnih vremenskih i hidroloških uvjeta, ali je izuzetno bitan kako bi se procesi na rijeci mogli bolje shvatiti. Monitoring ptica i staništa rijeke Drave izvršen je sukladno Ugovoru o sufinanciranju projekta „Monitoring ptica i staništa rijeke Drave“ Ugovor br. 2/2014 koji je sklopljen s Javnom ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Varaždinske županije. Istraživanja je proveo Ivan Grlica.

Ovaj unos je objavljen u Novosti. Bookmarkirajte stalnu vezu.