Tijekom 2014. godine na starim tokovima rijeke Drave proveden je monitoring ptica i staništa. Monitoring je provođen iz čamca tijekom dnevne vidljivosti apsolutnim prebrojavanjem gnijezdećih parova, fotografiranjem kolonija i bilježenjem njihovih položaja pomoću GPS uređaja. Monitoring je poveden u periodu od ožujka do prosinca. Zabilježene su i kartirane sve kolonije bregunica i gnjezdilišta vodomara u … Opširnije

22

Sudjelovali smo na 19. Međunarodnom sajmu – LOV RIBOLOV PRIRODA TURIZAM – koji je održan od 10.-12. listopada u Areni Varaždin. Na sajmu smo izložili fotodokumentaciju, edukativne materijale i letke. Informirali smo posjetitelje i izlagače o radu DRAVSKE LIGE i o dosadašnjim rezultatima projekta Monitoring ptica i staništa rijeke Drave. Fotogalerija  

Aktivnosti u 2014. godini U 2014. godini je započeo novi projekt Monitoring ptica i staništa rijeke Drave, ugovorena su potrebna sredstva za kontinuirani rad na terenu i obradu dobivenih podataka do kraja ove godine, tako da je prikupljen značajan broj novih informacija i podataka. Voditelj projekta je Ivan Darko Grlica. Projekt je sufinanciran sredstvima Javne … Opširnije