U Areni Varaždin je od 27.-29. ožujka 2015. održan 6. Sajam obnovljivih izvora energije – CRO ECO ENERGY EXPO 2015. Dravska Liga uspješno je na sajmu predstavila svoje projekte, kao i neke od projekata udruga članica Dravske lige, a sudjelovali smo aktivno i u edukativnim i informativnim programima koji su se održavali za vrijeme trajanja … Opširnije

Savez udruga Dravska liga i Varaždinska županija, Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša pripremili su i tiskali Zeleni bilten s ciljem poboljšanja javnog dijaloga, informiranja javnosti i osnaživanja suradnje između lokalne vlasti i organizacija civilnoga društva i građana, a radi transparentne politike zaštite okoliša i prirode u Varaždinskoj županiji koja uključuje sve dionike zaštite … Opširnije

Tijekom 2014. godine na starim tokovima rijeke Drave proveden je monitoring ptica i staništa. Monitoring je provođen iz čamca tijekom dnevne vidljivosti apsolutnim prebrojavanjem gnijezdećih parova, fotografiranjem kolonija i bilježenjem njihovih položaja pomoću GPS uređaja. Monitoring je poveden u periodu od ožujka do prosinca. Zabilježene su i kartirane sve kolonije bregunica i gnjezdilišta vodomara u … Opširnije