22

Sudjelovali smo na 19. Međunarodnom sajmu – LOV RIBOLOV PRIRODA TURIZAM – koji je održan od 10.-12. listopada u Areni Varaždin. Na sajmu smo izložili fotodokumentaciju, edukativne materijale i letke. Informirali smo posjetitelje i izlagače o radu DRAVSKE LIGE i o dosadašnjim rezultatima projekta Monitoring ptica i staništa rijeke Drave. Fotogalerija  

Aktivnosti u 2014. godini U 2014. godini je započeo novi projekt Monitoring ptica i staništa rijeke Drave, ugovorena su potrebna sredstva za kontinuirani rad na terenu i obradu dobivenih podataka do kraja ove godine, tako da je prikupljen značajan broj novih informacija i podataka. Voditelj projekta je Ivan Darko Grlica. Projekt je sufinanciran sredstvima Javne … Opširnije

U siječnju 2012. godine udruge članice Dravske lige započele su temeljem spoazuma o suradnji i donaciji financijskih sredstava s WWF Austria ,Monitoring rijeke,obala i porječja  Mure,Drave i Dunava, kao dijela MDD Riverwatch campaigne, da bi se zaustavile štetne aktivnosti raznih započetih i planiranih građevinskih radova i projekata u TBR MDD. Udruge su među svojim članovima … Opširnije